Legal

Amb l'entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea UE 2016/679 (d'ara endavant, RGPD), posem a la vostra disposició la informació més rellevant relativa al tractament de les vostres dades personals, responsables, finalitats , cessions i drets que us assisteixen entre altres aspectes.
En compliment del que estableix l'article 14 del Reglament Europeu 679/2016 de protecció de dades, us informem que les dades personals obtingudes de les relacions comercials mantingudes amb tu, són incorporades a un tractament de dades del qual és responsable METAMARKET, S.L. amb domicili al c/ Doctor Trueta 168, p7, 08005 de Barcelona amb l'objectiu de mantenir-te informat dels nostres projectes i activitats. I concretament:

Mantenir-te informat sobre promocions i millores en els serveis de METAMARKET S.L

Per a la gestió proactiva de la seguretat de la informació, perquè totes les dades disponibles a través d'internet compleixin els principis del RGPD.

Per a l'assegurament de l'eficàcia de les funcions de compliment i l'atenció dels drets d'informació i privadesa tal com es detallen dels articles 15 al 22 del RGPD.

Per remetre't informació publicitària comercial i/o promocional de productes que oferim, a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (en particular per email), i fins i tot un cop finalitzada la relació contractual, en els tres mesos següents, llevat que hagis exercit els drets d'oposició, limitació o supressió corresponents. És a dir, que només rebràs el que tu vulguis i mentre tu vulguis. Com no podria ser altrament.

Per a l'exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus que poguessin derivar-se de la relació mantinguda.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets d'accés, rectificació, supressió, imitació, portabilitat i oposició, si us plau envia'ns un correu electrònic a info@4funkies.com

D'altra banda, comentar-te que les teves dades podran ser utilitzades per METAMARKET S.L per enviar-te informació que considerem que és del teu interès. Si no vols continuar rebent notícies nostres o prefereixes que les enviem a una altra adreça, si us plau envia'ns igualment un correu a info@4funkies.com i farem les gestions oportunes.