Un estudi de comunicació
més
100% entregat a crear projectes
convencionals
i
triomfar al màxim.